Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ

                   1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο              

Σλάβοι: νομάδες με ιδιότυπη πολιτική οργάνωση ► τον 6ο αι. άρχισαν τις επιδρομές
              εναντίον του Βυζαντίου και σταδιακά πέρασαν στην επιρροή των Αβάρων ►
              στις αρχές του 7ου αι. ίδρυσαν σκλαβηνίες , πολιτικά αυτόνομες νησίδες
              σλαβικού πληθυσμού διάσπαρτες ανάμεσα σε Έλληνες ► αφομοιώθηκαν
              προοδευτικά από την βυζαντινή κοινωνία.


Τρία στάδια εξελληνισμού των Σλάβων:
  1. Στρατιωτική υποταγή στο Βυζάντιο.
  2. Εκχριστιανισμός.
  3. Κοινωνική και εθνολογική αφομοίωση.

 

Άβαροι: λαός ουννικής καταγωγής, που ορμώμενος από την Κεντρική Ευρώπη

               ενεργούσε επιθέσεις στα βαλκανικά εδάφη του Βυζαντίου.

       


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου