Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας

                 1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής
                                          βυζαντινής αυτοκρατορίας

α. Παγίωση και επέκταση των αλλαγών

Εξελίξεις στα χρόνια της ισαυρικής δυναστείας και της δυναστείας του Αμορίου:
 • Σταθεροποίηση των χερσαίων συνόρων μεταξύ Βυζαντίου και Χαλιφάτου στις παρυφές της Μ. Ασίας και των θαλάσσιων στη γραμμή Κιλικία – Κύπρος – Κρήτη
 • Επιτυχής αντιμετώπιση της βουλγαρικής απειλής και αφομοίωση των σλαβικών πληθυσμών
 • Ενίσχυση του ελληνικού χαρακτήρα της αυτοκρατορίας
 • Περαιτέρω οργάνωση των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών του κράτους
 • Γενίκευση του θεσμού των θεμάτων στη Μ. Ασία και επέκτασή του στα Βαλκάνια
 • Οργάνωση εξεγέρσεων από στρατηγούς – διοικητές των θεμάτων εναντίον της κεντρικής εξουσίας
 • Δραστικός περιορισμός των μισθοφόρων και κυριαρχία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας με την ανάπτυξη των θεματικών στρατών
                                                                ▼
                      Διαμόρφωση του μεσαιωνικού Βυζαντινού Κράτους

β. Ανάκαμψη της οικονομίας

Εξελίξεις  της βυζαντινής οικονομίας στο μεταίχμιο από τον 8ο προς τον 9ο αι.:
 • Αύξηση του πληθυσμού.
 • Υπέρβαση της κρίσης της οικονομίας.
 • Αύξηση των κρατικών εσόδων.
 • Αναζωογόνηση του εμπορίου και της βιοτεχνίας.
 • Διατήρηση του αγροτικού χαρακτήρα της οικονομίας.

Κακώσεις: έτσι ονομάστηκαν από τους εχθρούς του τα τολμηρά οικονομικά μέτρα που πήρε ο Νικηφόρος Α΄ στις αρχές του 9ου αι. με στόχο την ανάκαμψη του εμπορίου και την αύξηση των εσόδων του κράτους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου