Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ

             

               2. Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

α. Ίδρυση Βουλγαρικού Κράτους

Οι Βούλγαροι, φύλο ασιατικής προέλευσης, εμφανίστηκαν στο βαλκανικό χώρο στα τέλη του 7ου αι. και ύστερα από τη νίκη εναντίον των βυζαντινών στρατευμάτων το 680 ίδρυσαν κράτος μεταξύ Δούναβη και Αίμου, που αναγνωρίστηκε από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Βουλγαρικό έθνος:
Βούλγαροι (όνομα, οργάνωση) + Σλάβοι (γλώσσα, λαϊκή βάση) 

β. Σχέσεις με το Βυζάντιο

Οι βυζαντινοβουλγαρικές σχέσεις χαρακτηρίστηκαν από πολέμους αλλά και εμπορικές συνναλλαγές.

Οι ηγεμόνες των Βουλγάρων είχαν υιοθετήσει την ελληνική ως επίσημη γλώσσα τους.

Το 864 οι Βούλγαροι εκχριστιανίστηκαν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου