Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας

             5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση
                                       της Αυτοκρατορίας

α. Αγώνες με τους Άραβες

Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες Ρωμανός Λακαπηνός, Νικηφόρος Φωκάς, Ιωάννης Τσιμισκής και Βασίλειος Β΄ με μια σειρά από εκστρατείες εναντίον των Αράβων ανέκτησαν τα ρωμαϊκά εδάφη της Εγγύς Ανατολής, καθώς και τα νησιά Κρήτη και Κύπρο.

β. Αγώνες με τους Βουλγάρους

Συμεών: πολιόρκησε την Κωνσταντινούπολη και αυτοτιτλοφορούμενος βασιλεύς
               Βουλγάρων και Ρωμαίων επιδίωξε την ίδρυση μιας βουλγαροβυζαντινής
               αυτοκρατορίας.

Πέτρος: σύναψε συνθήκη ειρήνης με το Βυζάντιο και νυμφεύτηκε την ανιψιά του
              Ρωμανού Λακαπηνού Μαρία.

Σαμουήλ: ίδρυσε νέο Βουλγαρικό Κράτος με επίκεντρο την Αχρίδα και κήρυξε τον
                 πόλεμο στο Βυζάντιο ► Συντριβή των Βουλγάρων από τον Βασίλειο Β΄
                 στις μάχες Σπερχειού (997) και Κλειδιού (1014) ► Η Βουλγαρία το 1018
                 υποτάχτηκε πλήρως στο Βυζάντιο και οργανώθηκε σε δύο θέματα.

γ. Οικονομικές συνέπειες του πολέμου

  • Άνθηση της οικονομίας με πολλαπλασιασμό της παραγωγής και των νομισματικών αποθεμάτων του Βυζαντινού Κράτους.
  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων και του διεθνούς κύρους της αυτοκρατορίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου