Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής

3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής

α. Έναρξη της Νέας Εποχής

Έναρξη της ανάπτυξης του Βυζαντίου επί Μιχαήλ Γ΄ (842-867) ► Κορύφωση της ανάπτυξης επί Μακεδονικής Δυναστείας (867-1025).

Η λήξη της εικονομαχίας επέτρεψε τη βελτίωση της άμυνας κατά των Αράβων και την πολιτισμική πρόοδο.

Κατά τη δεκαετία  από τα τέλη του 855  έως τις αρχές του866 την εξουσία ασκούσε ο Βάρδας, θείος του νεαρού Μιχαήλ Γ΄.

β. Ίδρυση της σχολής της Μαγναύρας

Ίδρυση της σχολής της Μαγναύρας, που περιλάμβανε τις σχολές της φιλοσοφίας, της γεωμετρίας, της αστρονομίας και της γραμματικής.

Τη διεύθυνση της σχολής ανέλαβε ο Λέων Φιλόσοφος ή Μαθηματικός.

γ. Ενδιαφέρον για τους κλασικούς

Ενδιαφέρον των λογίων για χειρόγραφα με έργα της αρχαίας γραμματείας.

Ξεχωρίζει ο Φώτιος, υπό την ηγεσία του οποίου η βυζαντινή εκκλησία εκχριστιάνισε του Σλάβους.

Έργο του: η Μυριόβιβλος, συλλογή 300 φιλολογικών δοκιμίων, ένα λεξικό, ομιλίες 
                  και θεολογικά έργα.

δ. Αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση

Μέχρι τα μέσα του 9ου αι. το Βυζάντιο βρισκόταν σε θέση άμυνας απέναντι στους Άραβες.

Αποκορύφωμα της αραβικής επιθετικότητας αποτέλεσε η άλωση του Αμορίου το838.

Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος (829-842) προσπάθησε να κινητοποιήσει τους Χριστιανούς της Ανατολής και της Δύσης σε μια γενική συμμαχία κατά του Ισλάμ.

Βυζαντινή αντεπίθεση: νίκη εναντίον του εμίρη της Μελιτηνής το 863.

Οι πόλεμοι με τους Άραβες συνέβαλαν στη διαμόρφωση της βυζαντινής επικής ποίησης ► Τα ακριτικά τραγούδια θεωρούνται τα σημαντικότερα δείγματα της δημώδους ή λαϊκότροπης λογοτεχνίας των Βυζαντινών, η οποία αναπτύσσεται παράλληλα με τη λόγια Γραμματεία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου