Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

                              4. Η διάδοση του Χριστιανισμού
                             στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

α. Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών

Ο ηγεμόνας της Μοραβίας Ραστισλάβος ζήτησε από το Βυζάντιο ιεραποστόλους, για να διδάξουν στο λαό του το Χριστιανισμό, προκειμένου να αντισταθμίσει την απειλή των Γερμανών και των Βουλγάρων.

Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ και ο πατριάρχης Φώτιος απέστειλαν το 863 τους θεσσαλονικείς αδελφούς Μεθόδιο και Κωνσταντίνο (Κύριλλο), οι οποίοι διέδωσαν το Χριστιανισμό:
Ø      δημιουργώντας ένα σλαβικό αλφάβητο,
Ø      αποδίδοντας στα σλαβικά τη Θεία Λειτουργία και τα ιερά βιβλία.

β. Σημασία του εκχριστιανισμού

§         Η οργάνωση της σλαβικής εκκλησίας μύησε τους Σλάβους στο πολιτιστικό σύστημα των Ελλήνων και του Χριστιανισμού.
§         Συντέλεσε στην ενότητα των Σλάβων.

γ. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων

Ανταγωνισμός μεταξύ βυζαντινής και ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας για το ποια θα αναλάβει τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων.

Η σύνοδος του έτους 867:
Ø      αναθεμάτισε τον πάπα,
Ø      απέρριψε το δόγμα περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού (filioque),
Ø      καταδίκασε την επέμβαση της Ρώμης στη Βουλγαρία.

Με απόφαση της συνόδου του 870 η εκκλησία της Βουλγαρίας υπάχθηκε οριστικά στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου