Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Σχέσεις Βυζαντίου – Δύσης

                                   7. 
                  Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων

α. Ο Ελληνισμός της Ιταλίας

Το ελληνικό στοιχείο υπήρχε από την αρχαιότητα στη Σικελία και την Ν. Ιταλία ► Ενισχύθηκε κατά τον 7ο και 8ο αι. με μετοικεσίες πληθυσμών από την Ελλάδα εξαιτίας των σλαβικών επιδρομών ► Η κατάκτηση της Σικελίας από τους Άραβες στις αρχές του 10ου αι. οδήγησε τους Σικελιώτες στη Ν. Ιταλία.

Η βυζαντινή Ν. Ιταλία περιλάμβανε τα θέματα Λογγοβαρδίας, Καλαβρίας και Λουκανίας.

β. Η ιταλική πολιτική των Μακεδόνων – σχέσεις με το Γερμανικό Κράτος

Στόχος της ιταλικής πολιτικής των Μακεδόνων :
Διατήρηση και επέκταση των κτήσεών τους στην Ιταλία και απόκρουση των αραβικών επιθέσεων και της γερμανικής απειλής.

Κωνσταντίνος Ζ΄ :
Προσπάθησε να εξασφαλίσει συμμάχους στη Δύση αλλά νικήθηκε από τους Άραβες.

Νικηφόρος Φωκάς:
§         Ακολούθησε αμυντική τακτική έναντι των Αράβων της Σικελίας και των Γερμανών.
§         Αντιμετώπισε έντονη απειλή για τις βυζαντινές κτήσεις στην Ιταλία, όταν ο γερμανός ηγεμόνας Όθων Α΄ ανακηρύχθηκε βασιλεύς Ιταλίας και στέφθηκε από τον πάπα στη Ρώμη αυτοκράτωρ Ρωμαίων.
§         Επιφύλαξε πολλές ταπεινώσεις στον πρεσβευτή του Όθωνα Λιουτπράνδο, όταν αυτός ταξίδεψε στη Κωνσταντινούπολη για να προτείνει ειρήνη και γάμο του γερμανού διαδόχου με μια βυζαντινή πριγκίπισσα.

Ιωάννης Τσιμισκής:
§         Συνένωσε τα τρία ελληνικά θέματα και ίδρυσε το κατεπανάτο Ιταλίας με έδρα το Μπάρι, ακολουθώντας μετριοπαθή πολιτική έναντι των Γερμανών.
§         Η ανιψιά του Θεοφανώ νυμφεύτηκε τον διάδοχο του γερμανικού θρόνου Όθωνα Β΄, ο οποίος αργότερα συντρίφτηκε από τους Άραβες στον Κρότωνα της Ν. Ιταλίας.
§         Η επιρροή του Βυζαντινού πολιτισμού στη Γερμανία ήταν πολύ έντονη όσο η Θεοφανώ επιτρόπευε τον ανήλικο γιο της.

Βασίλειος Β΄:
Αντιμετώπισε τις εξωτερικές απειλές με τη βοήθεια των Βενετών, στους οποίους έδωσε και τα πρώτα εμπορικά προνόμια, και των Πισατών.

Στα μέσα του 11ου αιώνα εμφανίστηκε η απειλή των Νορμανδών στις βυζαντινές κτήσεις στη Ν. Ιταλία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου