Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

      2.

α. Κατάσταση της αυτοκρατορίας
                               
                               ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (τέλη 11ου αι.)
             ΟΝΟΜΑ ΛΑΟΥ
              Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ
Νορμανδοί
Απειλούν τις ακτές της Ηπείρου
Κουμάνοι – Πατζινάκες
Λεηλατούν τα Βαλκάνια
Σελτζούκοι Τούρκοι
Κατακτούν μέρος της Μ. Ασίας

β. Εσωτερική πολιτική

Εφαρμογή από τους Κομνηνούς του θεσμού της Πρόνοιας.

Πρόνοια: παραχώρηση από το κράτος, ισοβίως, αγροκτημάτων και φορολογικών εσόδων στους ευγενείς, με αντάλλαγμα την παροχή υπηρεσιών.

Προνοιάριοι ή στρατιώτες: οι ευγενείς του θεσμού της Πρόνοιας

Οι προνοιάριοι αποτέλεσαν την άρχουσα τάξη, ενώ οι αγρότες εξαθλιώθηκαν.

γ. Εξωτερικές επιτυχίες

Αλέξιος Α΄: ανέκτησε τη δυτική Μ. Ασία εκμεταλλευόμενος τις επιχειρήσεις των σταυροφόρων – Στα Βαλκάνια εξουδετέρωσε τους Πατζινάκες και τους Κουμάνους.

Ιωάννης Κομνηνός: ανατολικά έφτασε μέχρι τη συριακή Αντιόχεια – Στα Βαλκάνια κυριάρχησε στους Σέρβους και προσπάθησε να θέσει υπό την βυζαντινή κηδεμονία το Ουγγρικό βασίλειο.

Μανουήλ Α΄ Κομνηνός: ακολούθησε φιλοδυτική εσωτερική πολιτική – Στην εξωτερική πολιτική σύναψε ειρήνη με τους Ούγγρους, ταπείνωσε τους Σέρβους και συνέχισε τις εκστρατείες κατά των Σελτζούκων. 

δ. Η στρατιωτική κατάρρευση

Οδυνηρή ήττα του βυζαντινού στρατού στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας το 1176 από τους Σελτζούκους → παγίωση της θέσης των Τούρκων και εξισλαμισμός των μικρασιατικών επαρχιών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου