Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία

                    1.   

Χαρακτηριστικά της οικονομίας επί δυναστείας των Μακεδόνων:
§         Σταθεροποίηση της δημογραφικής εξέλιξης.
§         Βελτίωση των δεικτών της οικονομίας.
§         Μεγαλύτερη ανάπτυξη της αστικής οικονομίας.

α. Οικονομία και κοινωνία της υπαίθρου

Κοινωνική διαστρωμάτωση του Βυζαντίου:
Αριστοκρατία: της γης ή επαρχιακή και των αξιωμάτων ή αστική ► από τα τέλη
                           του 10ου αι. συγχωνεύονται και ονομάζονται δυνατοί.
Πένητες: ελεύθεροι γαιοκτήμονες
                ακτήμονες γεωργοί: μίσθωναν γη για καλλιέργεια.
                πάροικοι: ήταν δεμένοι με τη γη ή είχαν προσωπική εξάρτηση από τους
                                  κυρίους της.
Η αγροτική κοινότητα άρχισε από τις αρχές του 9ου αι. να κινδυνεύει από:
§         την αρπακτική διάθεση των μεγαλογαιοκτημόνων,
§         τη φορολογική πίεση που ασκούσε το κράτος.

Χωρία ή προάστεια: οι πολυάριθμες διάσπαρτες εκτάσεις που συνέθεταν τα κτήματα
                                    των ευγενών  και καλλιεργούνταν από ελεύθερους ενοικιαστές
                                    ή πάροικους.

Ευγενείς: από τη μια ζούσαν πλουσιοπάροχα και από την άλλοι ήταν απρόθυμοι να επενδύσουν στις εγκαταστάσεις, τα μέσα και τις τεχνικές της παραγωγής ► Η αγροτική παραγωγή στο Βυζάντιο παρέμενε στάσιμη και ευάλωτη στις κρίσεις.

β. Οικονομία και κοινωνία των πόλεων

Αστική οικονομία: γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη με επίκεντρο νέες ή παλιές πόλεις που 
                                ανοικοδομήθηκαν, όπως η Πάτρα και η Σπάρτη, πόλεις με μεγάλη
                                εμπορική κίνηση όπως η Έφεσος, η Ευχάιτα, η Τραπεζούς, όπου
                                διεξαγόταν ετήσιες εμποροπανηγύρεις, και αστυκώμαι ή
                                 αγροτοπόλεις, αστικά κέντρα με αγροτικό χαρακτήρα.

Συστήματα: συντεχνίες εμπόρων και βιοτεχνών ή επαγγελματικά σωματεία των
                      οποίων η λειτουργία καθοριζόταν από το Επαρχικόν Βιβλίον, συλλογή
                      διατάξεων των αρχών του 10ου αι..

Εξωτερικό εμπόριο: αναβίωσε από τα μέσα του10ου αι. και διεξαγόταν με τους
                                  Βούλγαρους, τους Ρώσους, τις ιταλικές πόλεις, τη Βενετία και
                                  το Χαλιφάτο.
Μεσαία τάξη: αποτελεί δημιούργημα της συνεχούς ανάπτυξης της αστικής
                        οικονομίας και αποτελείται από εμποροβιοτέχνες, ναύκληρους
                        και τραπεζίτες, που ενισχύουν συνεχώς την κοινωνική και
                        πολιτική τους επιρροή.
Δήμος: οι λαϊκές μάζες των πόλεων που αποτελούνταν από φτωχούς που
             εργάζονταν περιστασιακά ή ήταν άνεργοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου