Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης

              

α. Ορισμός και παράγοντες

Σταυροφορίες: ήταν μία κίνηση που εκδηλώθηκε στη Δύση τον 11ο αι., προήλθε από πρωτοβουλία των παπών και απέβλεπε στην απελευθέρωση του Παναγίου Τάφου και των Αγίων Τόπων που είχαν κατακτήσει οι Σελτούκοι.

Παράγοντες διαμόρφωσής τους:
§         Η φημολογία για τις ωμότητες Αράβων και Τούρκων κατά των προσκυνητών.
§         Τα οικονομικά προβλήματα της Δύσης.
§         Το κάλεσμα για βοήθεια που απηύθυνε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ Κομνηνός στους ηγεμόνες της Δύσης.


β. Οι τρεις πρώτες σταυροφορίες

Πρώτη σταυροφορία: Κηρύχθηκε από τον πάπα Ουρβανό Β΄ στο Κλερμόν της Γαλλίας, είχε κυρίως θρησκευτικό χαρακτήρα και κατέληξε σε νίκη των σταυροφόρων  επί των Τούρκων, επιστροφή των εδαφών της δυτικής Μ. Ασίας στο Βυζάντιο και ίδρυση αυτοτελών κρατιδίων στη Συρία και την Παλαιστίνη από τους Φεουδάρχες.

Δεύτερη σταυροφορία: αποτυχία.

Τρίτη σταυροφορία: απώλεια για το Βυζάντιο της Κύπρου, η οποία καταλήφθηκε από τον Άγγλο βασιλιά Ριχάρδο Λεοντόκαρδο και παραδόθηκε στον φράγκο Γουίδο Λουζινιάν.

γ. Η τέταρτη σταυροφορία

Οι σταυροφόροι, κινούμενοι από υλικά και μόνο κίνητρα, παρεξέκλιναν από τον αρχικό τους στόχο, που ήταν η Αίγυπτος και η Συρία, και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη το 1204.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου