Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη

            

α. Τα λατινικά κράτη
Λατινοκρατία: περίοδος που άρχισε με την άλωση της Πόλης το 1204 και τη διανομή των βυζαντινών εδαφών από τους σταυροφόρους.

Λατινικά κράτη:
  • Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης.
  • Βασίλειο της Θεσσαλονίκης: εξαρτιόταν από την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης.
  • Δουκάτο των Αθηνών: κυριαρχήθηκε κατά το 14ο αι. από τους Καταλανούς και αργότερα από μία φλωρεντινή οικογένεια.
  • Ηγεμονία της Αχαΐας: από αυτή γεννήθηκε το Δεσποτάτο του Μυστρά.

β. Τα ελληνικά κράτη

Ελληνικά κράτη:
  • Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας: εκτεινόταν στης ΝΑ ακτές του Ευξείνου Πόντου.
  • Αυτοκρατορία της Νίκαιας: εκτεινόταν στο ΒΔ τμήμα της Μ. Ασίας και ήταν το ισχυρότερο ελληνικό κράτος.
  • Κράτος της Ηπείρου: περιλάμβανε την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.
  • Δεσποτάτο του Μυστρά: μετά τη μάχη της Πελαγονίας τα κάστρα Μάνη, Γεράκι, Μονεμβασιά, και Μυστράς παραχωρήθηκαν από τους Φράγκους στο Βυζάντιο και αποτέλεσαν το Δεσποτάτο του Μυστρά, το οποίο κυβερνιόταν από έναν δεσπότη, αδερφό του βυζαντινού αυτοκράτορα και είχε πρωτεύουσα το Μυστρά.

γ. Λατίνοι και Έλληνες

Οι Έλληνες αντιστάθηκαν αποφασιστικά απέναντι στους υπερόπτες Λατίνους.

δ. Νέα ιδεολογία και ανάκτηση της Πόλης

Μετά την Άλωση της Πόλης το 1204 η αρχαία ελληνική κληρονομιά και η χριστιανική πίστη άρχισαν να συμβιβάζονται στη συνείδηση του Βυζαντινού και να αποτελούν τα βασικά συστατικά της νέας ιδεολογίας του.

Στόχος των ελληνικών κρατών έγινε η ανάκτηση της Πόλης και η ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έργο που πραγματοποίησε ο αυτοκράτορας Νίκαιας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος το 1261. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου