Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Ο Καρλομάγνος και η εποχή του

                             

q       Η αυτοκρατορία

Καρλομάγνος: διάδοχος του Πιπίνου του Βραχύ που με συνεχείς πολέμους κατόρθωσε να επεκτείνει το Φραγκικό Βασίλειο και να δημιουργήσει ένα πανίσχυρο χριστιανικό κράτος → την ημέρα των Χριστουγέννων του 800 στέφθηκε στη Ρώμη από τον πάπα αυτοκράτορας του Ρωμαϊκού κράτους → αφετηρία διαμάχης μεταξύ της Δύσης και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Αιξ – λα – Σαπέλ (σημερινό Άαχεν): έγινε η έδρα του Καρλομάγνου και αναδείχθηκε σε διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της αυτοκρατορίας.

Οργάνωση των πολιτικών και διοικητικών θεσμών του βασιλείου: αξιοποίηση της ρωμαϊκής παράδοσης και των γερμανικών εθίμων.

Οικονομία: η αποκατάσταση της τάξης και η οργάνωση του κράτους δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάκαμψη με την αύξηση της αγροτικής παραγωγής και την αναθέρμανση του εμπορίου,

Θάνατος του Καρλομάγνουδιαίρεση της αυτοκρατορίας μεταξύ των διαδόχων με τη Συνθήκη του Βερντέν σε τρία τμήματα που αντιστοιχούσαν περίπου (α) στη σημερινή Γερμανία, (β) στη σημερινή Γαλλία και (γ) στο σημερινό Βέλγιο, την Ελβετία και την κεντρική Ιταλία ως τη Ρώμη → η συνθήκη αυτή, που χώρισε την Ευρώπη για πρώτη φορά γλωσσικά, αποτέλεσε την απαρχή της δημιουργίας της νεότερης Ευρώπης.

Νέες εισβολές στην Ευρώπη: (α) από το νότο οι Σαρακηνοί, (β) από τα ανατολικά οι Μαγυάροι και (γ) από τις Σκανδιναβικές Χώρες οι Νορμανδοί ή Βίκιγκς.

q       Η Καρολίδεια Αναγέννηση

Καρολίδεια Αναγέννηση: έτσι ονομάστηκε η σημαντική άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών κατά την περίοδο της βασιλείας του Καρλομάγνου και των διαδόχων του.

Μόρφωση: προσκλήθηκαν διάσημοι λόγιοι και δάσκαλοι από την Αγγλία και την Ιρλανδία στο ανάκτορο του Αιξ – λα – Σαπέλ για τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του κλήρου και των στελεχών του κράτους.

Ανακτορική Ακαδημία: μαζί με τα μοναστήρια έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην αντιγραφή βιβλίων και καθιέρωσαν την καρολίδεια γραφή, μια γραφή με ευανάγνωστα πεζά γράμματα.

Σχολεία: λειτουργούσαν σε κάθε επισκοπή και μοναστήρι και δίδασκαν γραφή, ανάγνωση, γραμματική, ρητορική, αριθμητική και άλλα μαθήματα.

Τέχνη: γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη με σαφείς βυζαντινές επιδράσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου